Sốt Cao Uống Thuốc Không Hạ Xảy Ra Là Vì Sao ?

Lựa chọn sử dụng thuốc hạ sốt khẩn cấp đã trở thành là thói quen của nhiều phụ huynh. Những điều đáng nói là không phải ai trong số đó cũng hiểu đúng khi nào nên dùng loại thuốc này. Việc lạm dụng các loại thuốc khiến cho một số trẻ rơi vào tình trạng …

Sốt Cao Uống Thuốc Không Hạ – Không Phải Cứ Dùng Thuốc Là Ổn

Thông thường, nhiệt độ cơ thể của người thay đổi khi chúng ta phải vận động nhiều như chạy, nhảy hoặc trẻ em lúc đùa nghịch. Đặc biệt, trẻ em rất hay bị sốt nhưng không phải tất cả sốt đều nguy hiểm. Mọi thứ trở nên đáng lưu tâm khi trẻ sốt cao uống …